Stichting Gedupeerden Meerwaardehypotheek

Onderstaand geven wij u een opsomming van onze knelpunten ten aanzien van de Meerwaardehypotheek van de ING“ en wat zijn onze plannen om deze problemen aan te pakken.

1. Het mogelijk maken van een hogere hypotheek met de voorwaarde, dat alle beschikbare eigen middelen in een beleggingsportefeuille wordt geïnvesteerd, die dan vervolgens contractueel verpand is aan de hypotheek.

 

2. Toegestaan wordt om extra te investeren in het beleggingsdepot met externe  krediet faciliteiten. Met handhaving of zelfs verhoging van de hypotheek.  Daarentegen mag er niet meer uit het beleggingsdepot worden opgenomen, tenzij  de winst van de beleggingen dat toelaat.

 

3. Het maakte de Postbank NV/ING Bank NV. kennelijk niet uit hoe hoog de  financiering werd op het onderpand en/of dit toelaatbaar was op het inkomen  van de hypotheeknemer.

 

4. Een belegger zal NOOIT zijn/haar gehele eigen vermogen in waardepapieren investeren. De Postbank NV./ING Bank NV. stelde WEL nadrukkelijk als voorwaarde, bij de Meerwaarde hypotheek, dat de cliënt zijn/haar gehele eigen vermogen (als overwaarde verkregen uit de verkoop van de vorige woning) moet investeren in door de Postbank NV./ING Bank NV. voorgeschreven fondsen.

 

 

5. De Postbank adviseerde met nadruk, dat het grootste deel van het geïnvesteerd  vermogen belegd moest worden in het Postbank obligatiefonds. Men verzuimde  daarbij te vermelden dat deze “safe” belegging, naast het risico van de  beurskoers, ook het (veel hogere)risico liep van de valutakoers, omdat de  belegging werd gedaan in Amerikaanse dollar obligaties.

 

 

6. Onafhankelijk van de resultaten op de Beurs bleek het onmogelijk geworden voor  de cliënt de MWH over te sluiten. Dit ontneemt de cliënt vrij te handelen met zijn  eigen vermogen en hypotheek

 

 

 

7. De hoogte van de maandelijkse toeslag op het maandinkomen wordt door de  Bank bepaald en wordt vervolgens in mindering gebracht op het rendement van  het geïnvesteerde kapitaal. Indien geen rendement, dan wordt het geïnvesteerde  kapitaal aangesproken. Dit opgelegde advies is een pertinente financiële misser.

 

 

8. Bij een klacht aan de ING Bank NV. wordt er totaal geen rekening gehouden met  de gerechtvaardigde belangen van de klant, de zogenaamde privaatrechtelijke  Zorgplicht. Wij hebben zelfs ervaren in de afgelopen 14 jaar, dat de ING Bank NV.  en haar rechtsvoorganger de Postbank NV. ons ongezegd "vogelvrij hebben  verklaard" en zelfs zonder mandaat onverschuldigde bedragen  van onze  bankrekening incasseerde.

 

 

9. De tussentijdse aangeboden “Garantieregeling” door de ING Bank, garandeert alleen het terugbetalen van het bedrag als inkomenstoevoeging van het restant van het eigen geïnvesteerd kapitaal. (sigaar uit eigen doos) De hypotheek oversluiten naar een andere hypothecair crediteur blijft onmogelijk gedurende de looptijd van de hypotheek.

 

10. Wij hebben ervaren, dat de ING Bank NV. NIET ontvankelijk is voor klachten. Sinds de afsluiting van de Meerwaardehypotheek met de Postbank NV./ING Bank NV., zijn alle verzoeken tot een gesprek afgewezen. Bovendien heeft de ING Bank NV. NOOIT een inhoudelijk verweer aangedragen op onze klachten. Het bleef bij de simpele bewoordingen als  "betwisten wij" en "herkennen wij niet".

 

11. Voor de bepaling van de rente van de hypotheek heeft de ING een extra opslag van 0,2% per jaar op het rentepercentage gelegd in verband met het feit dat het naar hun idee om een “tophypotheek” zou gaan. (zo'n tophypotheek was wel als aantrekkelijk verkoopargument aangedragen). De Stichting vindt dit een grof misbruik van de overeenkomst met de hypotheeknemer.

 

12. De Meerwaardehypotheek van de Postbank NV./ING Bank NV. is ten enen male een een financieel misbaksel met niet te beïnvloeden risico's. In combinatie met een hypotheek, dat de belangrijkste investering en levensvoorziening van de cliënten in gevaar brengt.

13. In privaatrechtelijke zin heeft de ING Bank zich niet gehouden aan de gerechtvaardigde belangen van de gedupeerde cliënten.

 

 

Onze plannen.

 

De schadelijke gevolgen door het afsluiten van een Meerwaarde Hypotheek bij de Postbank NV./NG Bank NV. zijn zowel financieel als immaterieel aanzienlijk en in de jaren verergerd.

De ING Bank NV. heeft nooit willen erkennen en toegegeven, dat haar financiële adviezen en levering van deze Beleggingshypotheek, in de vorm van de Meerwaarde hypotheek, volkomen ondeugdelijk is.

De ING Bank NV. staat bekend als betrouwbaar en deskundig.  Hierin heeft de ING Bank gefaald en is ondanks de vele verzoeken tot herziening  in de afgelopen jaren, niet tot inkeer gekomen.

 

De Stichting stelt de ING Bank NV. aansprakelijk voor  ALLE geleden schade , die ondervonden is door alle deelnemers van de Stichting Gedupeerden Meerwaarde Hypotheek. Zowel materieel als immaterieel.

 

Deze aansprakelijkstelling zal kunnen leiden tot een gerechtelijke procedure.

 

 

 

 

design :

softwelsystems.nl

 

Bezoekadres:

Hezer Enghweg 72 B

3734 GT Den Dolder

Tel: 030-2294223

Postadres:

Kastanjehof 59

5386 GN Geffen